Favorite Comment

Отмъстителите: Краят (2019)

Отмъстителите: Краят (2019) - Приключение Филми 181 минути. Avengers - Endgame, Avengers 4 - Endgame, 마블 어벤져스, 엔드게임, Avengers: Endgame 3D, Avengers: Infinity War, Part 2, Marvel Studios' Avengers: Endgame, The Avengers 4: Endgame. Отмъстителите правят отчаян опит да намалят щетите и да спрат тържествуването на безскрупулния Танос. Освен Ант-Мен и Ястребово око, в помощ на Отмъстителите се явява и Капитан Марвел. Дали силата на Капитан Марвел ще бъде достатъчна, за да могат Отмъстителите да надделеят над Танос и Камъните на безкрайността, или усилията им ще останат безплодни? , , , , , , , , , , , , , ,