Favorite Comment

Phù Thủy, Phù Thủy (2020)

Phù Thủy, Phù Thủy (2020) - Phim Gia Đình Phim 106 Phút. The Witches, 더 위치스, 怪诞黑巫后, 女巫们, 女巫再现. Trong chuyến đi chơi cùng bà, một cậu bé 7 tuổi vô tình lọt vào hội nghị của các phù thủy và bị Phù Thủy Tối Thượng biến thành chuột bằng một loại thuốc đặc biệt. Đây cũng chính là chất độc ả định dùng để biến tất cả trẻ em thành loài gặm nhấm. Cùng với bà mình, cậu bé phải tìm mọi cách trở lại hình dạng thật và đánh bại âm mưu của binh đoàn Phù Thủy. , , , , , , , , ,