Favorite Comment

Tenet (2020)

Tenet (2020) - Phim Hành Động Phim 150 Phút. İnanç, Verovanje, テネット, Merry-Go-Round, TENET天能, Dalil, 信条. Hai nhân vật được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ, sử dụng một thứ được gọi là “Tenet” - được cho là “có thể mở ra những cửa đúng” và “vài cửa sai”, nhằm ngăn chặn Thế chiến thứ III từ trước khi nó xảy ra. Thay vì du hành thời gian, phương pháp nó hoạt động là “nghịch đảo” những gì đã có. , , , , , , , , , , , , ,