Favorite Comment

Người Tiên Phong (2020)

Người Tiên Phong (2020) - Phim Hành Động Phim 107 Phút. 급선봉, Vanguard. Người Tiên Phong bộ phim điện ảnh kể về công ty bảo an quốc tế Cấp Tiên Phong trong quá trình bảo vệ thương nhân Thái Quốc Lập và con gái ông là Fareeda đã anh dũng đối đầu với ” Sói Bắc Cực ” và đập tan kế hoạch do tổ chức sau lưng “Sói Bắc Cực” vạch ra.