Favorite Comment

Chuyến Tàu Băng Giá

Chuyến Tàu Băng Giá - Sci-Fi & Fantasy Chương Trình Tivi 50:14. story about Trái Đất đã đóng băng. Những người sống sót cuối cùng phải ở trên một con tàu khổng lồ chạy quanh thế giới, chật vật để cùng tồn tại trước sự cân bằng mong manh trên tàu.

Phát Hành: May 17, 2020

Thời Gian Chạy: 50:14

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: TNT